Velkommen til Hejninge.dk

Byen Hejninge ligger 3 km. vest for Slagelse ved vikingeborgen Trelleborg, og landsbyen har sit oprindelige gadeforløb bevaret sammen med den ret store gadeplads.

Hejninge kirke fra dengang der var el ledninger i luften.
Hejninge kirke

En række huse langs vejen til Næsby har flere gode eksempler på dels ældre bindingsværk (bl.a. smedje), dels grundmurede huse fra ca. 1890-1900.

Enkelte uudflyttede gårde, er hovedsageligt opført efter 1880, og brugsforening fra 1930.

Ved kirken en tidligere lærerbolig fra 1916 i “Bedre Byggeskik”. Kirkegården er gravplads for ejerne af Valbygård, som ejede kirken fra 1774-1915 og iværksatte udskiftningen.

Hejninge set fra øst, med Hejninge mose i baggrunden.
Hejninge set luften