Hejninge mod kraftværk

Til Slagelse Kommunes Plan og Byg samt politikere

23. oktober 2014

Indvendinger mod

regulerkraftværk ved Hejninge

Hejninge Bylaug vil hermed knytte nogle kommentarer til Energi Fyns plan om at opføre et kraftværk med to skorstene på 28 og 35 meter mellem Hyllerup og Hejninge. Vi mener nemlig, at etableringen vil være i strid med de ønsker, som både vi som beboere og Slagelse Kommune har fremsat for området.

Værket vil komme til at ligge under 500 meter fra Hejninge Mose, som netop nu er ved at blive naturgenoprettet for omkring én million kroner – og som Slagelse Kommune betegner som “en af kommunens naturperler“. Eller som der står andetsteds i kommunens landskabsrapport: “Hejninge Mose rummer mulighed for særlige visuelle oplevelser og har derfor det strategiske mål: Beskytte.”

Rød skravering = Værdifulde landskabsområder. Det ikke skraverede område er udlagt som beskyttelsesområder (Kommuneplan 2009-2020 - 9.2 Landskabsområder og 9.3 Beskyttelsesområder)
Rød skravering = Værdifulde landskabsområder. Det ikke skraverede område er udlagt som beskyttelsesområder (Kommuneplan 2009-2020 – 9.2 Landskabsområder og 9.3 Beskyttelsesområder)

Hejninge Kirke ligger en kilometer fra byggegrunden. Retningslinjerne for Kommuneplan 2009-2020 fastslår, at der i kirkeomgivelser ikke må ske “placering af trafik- og tekniske anlæg o.lign.”. Desuden vil byrådet “medvirke til at friholde særligt værdifulde landskaber for yderligere bebyggelse og anlæg”. At sammenhængen mellem kirke og omgivelser netop opfattes som værdifuldt, fremgår af Lokalplan nr. 251 omhandlende Hejninge gl. Skole: “Hejninge kirke opleves smukt beliggende i landskabet set fra Strandvejen og jernbanen.”

Det var også hensynet til kirken, der spillede ind, da der kom afslag på skovplantning på en grund ved Vestergårdsvej. Det kommer til at forstyrre kigget fra Slagelses kirker til Hejninge kirke, lød det. Det vil på den baggrund være særdeles paradoksalt, hvis Energi Fyn får lov at realisere sine planer på den tilstødende grund.

Grå skravering = Udpegede kirkeomgivelser (Kommuneplan 2009-2020 - 10.2 Kirkeomgivelser)
Grå skravering = Udpegede kirkeomgivelser (Kommuneplan 2009-2020 – 10.2 Kirkeomgivelser)

Det er ikke kun os i Hejninge, der har glæde af det smukke historiske naturlandskab. Enhver, der forlader Slagelse mod vest ad Strandvejen, møder den storslåede udsigt ud over Storebælt, inden turen går videre til eksempelvis en af strandene eller den UNESCO-nominerede Trelleborg.

Hvis planerne om et kraftværk bliver til virkelighed, vil sceneriet tage sig helt anderledes ud. Blikket vil blive indfanget af to skorstene, hvoraf den ene er høj som Rundetårn. Disse to skorstene vil de næste kilometer ikke forlade udsynet, men derimod kun blive større. Og det samme vil ske på tilbagevejen. De vil i den grad skæmme terrænet omkring vores elskede Hejninge.

Energi Fyns egen grafiske gengivelse af udsigten mod værket og Hejninge. Til venstre ses Hejninge kirke.

Kort sagt: Det vil være visuel forurening af værste skuffe – og en gigantisk kommunal selvmodsigelse.

Med bekymrede hilsner
Hejninge Bylaug

 

KILDER:

Naturgenopretningsprojekt i Hejninge Mose: http://www.slagelse.dk/media/2200194/Plejeplan-for-Hejninge-Mose.pdf

Landskabet i Slagelse Kommune (5 Stillinge Morænelandskab side 44-51): http://slagelse-kp13.odeum.com/download/dokumenter_til_2013_udgave/landskabsrapport_19_03_lav.pdf

Retningslinjer – 9. Landområder – 9.2 Landskabsområder: http://slagelse.odeum.com/dk/retningslinjer/9_landomraader/92_landskabsomraader/92_landskabsomraader.htm

Retningslinjer – 10. Kulturhistorie – 10.2 Kirkeomgivelser: http://slagelse.odeum.com/dk/retningslinjer/10_kulturhistorie/102_kirkeomgivelser

Lokalplan nr.251 Hejninge gl. skole: http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1077944_APPROVED_1206525468948.pdf

Download ovenstående som PDF dokument: Hejninge mod kraftværk – indvendinger