Tag-arkiv: Hejninge Mølle

Hejninge Mølle

Frem til 1930’erne, havde Hejninge sit eget bageri med egen mølle bag Strandvejen 134.

Et af de få billeder der eksistere af Hejninge Mølle.

Hejninge mølles historie går tilbage til 1874, hvor møller Peder Hansen fra Vandfaldsmølle i Buerup sogn købte matr. nr. 11 b af Hejnnge og opførte en hollandsk vindmølle. Sælgeren af ejendommen var skolelærer J. O. Falkenskjold i Hejninge. Han havde købt den i 1852, da Langagergård blev udstykket.

Folketællingen 1890 kan oplyse en del om møllerfamilien: Møller Peder Hansen var 50 år og født i Sandager på Fyn. Hans kone Henriette Dorthea Frahm var 54 år og fra Rieseby i Slesvig. Deres to ældste børn Frederikke på 21 år og Hans på 20 år var født på Vandfaldsmølle, og den yngste søn Carl på 14 år var født på Hejninge mølle. Desuden var der ansat en 25-årig møllersvend, en 16-årig karl og en 14-årig pige.

Først på året i 1900 blev møllen solgt til møller Valdemar Larsen fra Hyllinge. I folketællingen fra 1901 kan man se, at der nu også var indrettet bageri. Møller Larsen var født i 1876 i Vallensved, og hans jævnaldrende kone Emma Andersen var født i Ottestrup. De havde ingen børn i 1901, men der var 5 personer ansat: En møllersvend, en bagersvend, to unge karle og en 13-årig pige, Anna Andersen. Møller Larsen blev senere forpagter på Saltø mølle. Den næste ejer af Hejninge mølle blev bager og møller Vilhelm Harder fra Slagelse (1856-1934). Han blev gift med Kristine Flor fra Havrebjerg (1859-1964), og de blev bageriforpagtere ved Kirke Stillinge Mølle før 1890. I 1894 købte de Tårnhøj Mølle på Kirke-Stillinge mark, som de havde indtil 1904, hvor de flyttede til Næsby. Hejninge mølle og bageri købte de i 1907. 

Hejninge Mølle Dampbageri, telefon nr. 13.

I 1914 overdrog Vilhelm Harder virksomheden til deres søn Knud Harder (1892-1974). Han blev i 1915 gift med Margrethe (1894-1966), der var Jørgen Larsens datter fra Haldagergård i Hejninge. De blev de sidste møllerfolk i Hejninge. Mølleriet var helt ophørt, da bogen Danske Møller udkom i 1934.

Møllegården, Strandvejen 134 set fra luften. Bag bygningerne øverst til højre, ses pladsen hvor møllen lå.

Først var der knækket en vinge, og senere blev de andre vinger pillet ned. Ved siden af vindmøllen var der også en motormølle, så vindmøllen fik lov til at stå uden vinger, til den blev revet helt ned og tømmeret anvendt til en ny lade i 1936. Bageriet blev nedlagt i 1949, hvorefter Knud Harder fortsatte med at drive landbruget, indtil han solgte Hejninge møllegård ca. 1958.

Teksten er skrevet af af Helge Christiansen.