Værdifulde landskabsområder

Rød skravering = Værdifulde landskabsområder. Det ikke skraverede område er udlagt som beskyttelsesområder (Kommuneplan 2009-2020 – 9.2 Landskabsområder og 9.3 Beskyttelsesområder)