Indsigelse mod projektet fra Vestergårdsvej 1 og 2

Hermed en omfattende indsigelse imod ansøgningen om opførsel af regulerkraftværk ved Strandvejen 114.

Vedhæftet er følgende:

– Indsigelse
– Bilag 1: Genopretningsplan for Hejninge Mose.
– Bilag 2: Artikel fra Søndagsavisen om Tude Ådal
– Bilag 3: Netudviklingsplan
– Bilag 4: Plan for Hejninge By og Kirke
– Bilag 5: 70 underskrifter der støtter indsigelsen.

Venlig hilsen Lasse og Ditte Heisz Ebsen

Indsigelse vedr landzonetilladelse

Bilag 1 – Plejeplan-for-Hejninge-Mose

Bilag 2 – Tude Ådal

Bilag 3 – Regulærkraftanlæg

Bilag 4 – Kirke 333 Hejninge

Bilag 5 – Underskrifter