20 gode grunde til at droppe kraftværk

Hejninge Bylaug har dd. sendt nedenstående til politikerne i Slagelse Kommune.

Kære politikere

Det er rart at Villum Christensen nu arbejder på samme side som os andre, men her frem mod den 1. december hvor sagen om kraftværkets placering bliver behandlet, savner vi at høre fra de øvrige seks medlemmer af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. Hvad er jeres holdning egentligt til sagen?

Hejninge Bylaug har endnu ikke kendskab til ét eneste argument, der fortæller hvorfor kraftværket skal placeres i naturen mellem Hyllerup og Hejninge!

Men vi er overbevist om, at Energi Fyn vil kæmper hårdt for placeringen, da det ligger tæt på Fyn, når det i fremtiden skal serviceres. Men det kan umuligt være Energi Fyn som skal dikterer denne sag, og vi beder derfor alle om at huske på følgende 20 argumenter, for IKKE at placere kraftværket vest for Slagelse:

1. Kraftværket kan leverer strøm til omkring 70.000 parcelhuse, og strømmen skal bruges på HELE Sjælland, så hvilke alternative placeringer er der ellers undersøgt, udover ved naturområdet tæt ved Hejninge?

2. Kraftværket skaber ingen arbejdspladser i området, da det bliver fjernbetjent.

3. Energi Fyn havde i 2013 et overskud på 75 millioner efter skat, så der må være plads i budgettet til en anden placering, hvis dette måtte fordyre projektet.

4. En vindmølle tæt ved Trelleborg ønskes fjernet af Unesco, da den forstyrrer i omgivelserne omkring vikingeborgen. Ingen af os der bor på landet, ønsker en udsigt til 2 cremefarvet skorstene på 28 og 35 meter i en landzone.

5. Der er tale om 2 eksisterende kraftværker der flyttes fra Jylland til Sjælland, og som samles på en lokation. Der er altså tale om ældre teknologi.

6. 200.000 liter dieselolie skal fodre de 18 motorer, som har en virkningsgrad på 40-45 procent. Den overskudsvarme bør opsamles og udnyttes – måske i et fjernvarmeanlæg?

7. Motorerne kan startes døgnet rundt, og vil primært køre i vindstille perioder – det må kunne høres fjernt, på trods af støjvold.

8. Det område, hvor kraftværket ønskes anlagt, ligger for foden af en bakkeskråning og lige op ad en mose med hyppig tåge. Kan røgen slippe væk eller ender den på toppen af bakken i Slagelse Vest eller i Hejninge by?

9. Energi Fyn ønskes i tilfælde af byggeriet at etablere en ny udkørsel fra området, og den kan kun kommer til at ligge meget dumt – nemlig ved svinget mellem transformerstationen og Vestergårdsvej 2.

10. Kraftværkets placering, kommer til at ligge lige i et areal udpeget som kirkeomgivelser, hvor tekniske anlæg o.lign ifølge kommunen er uønskede. Efter Omfartsvejens ankomst, og dermed ny vejføring til Hyllerup, bør kirkelinjerne revurderes.

11. Slagelse Kommune ønsker ifølge sin egen plan for landzoneområder, ikke nye tekniske anlæg og bebyggelser, der ikke tjener det lokale jordbrugserhverv. Og industribygninger hører hjemme i industriområder.

12. Skorstenene vil kunne ses fra indgangen til Hejninge kirke, fra det over 100-årige fredede træ ved skolen – ja, fra det meste af Hejninge Sogn og fra samtlige udfaldsveje fra Slagelse vestby.

13. Værdien af alle huse i området falder.

14. Der er blevet brugt en million kroner på at naturgenoprettelse af naturperlen Hejninge mose, som ligger under 500 meter fra, hvor kraftværket ønskes placeret.

15. En nabo til byggegrunden, har tidligere fået afslag fra kommunen på skovrejsning med højde i landskabet som begrundelse. Derfor skal der hellere ikke stå 2 høje skorstene.

16. Der er taget jordprøver på grunden, og kraftværket er tegnet – uden at Energi Fyn tilsyneladende har været i kontakt med nogen politiker i Slagelse. Sådan skal en større byggesag vel ikke foregå?

17. De tusindvis af bilister, der til dagligt passerer vores dejlige landområde, kommer til at møde et stort kraftværk.

18. Estimeret drift på 50 timer årligt. Det tror vi simpelthen ikke på for så stort et byggeri, og hvad hvis kulkraft udfases 5 år før tid?

19. Et argument fremført for placeringen ved transformatorstation er, “fordi strømmen skal bruges i øjeblikket efter at det produceres”. Strøm bevæger sig med 300.000 km i sekundet.

20. “Jamen kraftværket placeret jo tæt på de i forvejen grimme elmaster”. Ja, men de master bliver fjernet i 2020-25 når ledningerne graves ned.

Vi vil fortsat kæmpe imod et stort kraftværk, som Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan godkende, udelukkende på grundlag af en landzonetilladelse og helt uden lokalplan!

Se mere info, svar fra kommunen og billag på hejninge.dk

Hejninge Bylaug