Englænderbroen og dens 3 murede buer.

Englænder Jernbanebroen

Det er de færreste som opdager, at de passerer et stykke kulturhistorie på Strandvejen mellem Slagelse og Hejninge – nemlig den trebuede Englænder Jernbanebro.

Englænderbroen og dens 3 murede buer.
Englænderbroen og dens 3 murede buer.

I de danske jernbaners pionerår, i midten af forrige århundrede, havde man endnu ikke hjemlig ekspertise til det kæmpe anlægsarbejde, som det krævede at opføre jernbanestrækninger. Derfor var det store engelske entreprenører, der forestod projektering og opførelse af såvel banelegeme som bygninger.

Jernbaneforbindelsen mellem København og Roskilde var blevet indviet af Kong Christian 8. i 1847, og 5 år efter blev det engelske Fox, Henderson & Co., der blev hyret til at anlægge Roskilde – Korsørbanen.

En helt særlig bygningskategori var broerne der førte vejnettet over sporene.

Englænderbroen og Strandvejen med dens snoninger i landskabet
Englænderbroen og Strandvejen med dens snoninger i landskabet

Broen over vestbanen på Strandvejen mellem Slagelse og Hejninge blev opført i årene 1853-54, og forudsigelige som englænderne var, bygget de broen med tre runde buer, selvom der kun skulle anlægges et jerbanespor. Broen blev bygget op i gule mursten ovenpå piller af granitkvadre, og broens sider består ligeledes af granitkvadre. Et spinkelt jernrækværk afslutter foroven og den åbnede i 1856.

1800 tallets ingeniørkunst i mursten.
1800 tallets ingeniørkunst i mursten.
Rækværket før renoveringen i 2005.
Rækværket før renoveringen i 2005.

Det er ikke mange af disse broer, der har overlevet moderniseringen af trafiknettet og elektrificeringen, og denne såkaldte “Englænderbro” blev fredet i 1981. Broen er et sjældent og velbevaret bygningsværk fra industrialismens tidlige år, og den er af stor kulturhistorisk fredningsværdi ved sin illustration af den samfundsmæssige udvikling der er sket siden da. Broen tillægges betydelig ingeniør- og kulturhistorisk interesse, og indgår smukt i den landskabelige helhed.

De 3 buer solidt placeret på granitkvadre.
De 3 buer solidt placeret på granitkvadre.

Den trebuede jernbanebro på vejstrækningen Slagelse og Hejninge ligger 95,822 km fra København. Da den åbnede, varede turen mellem København og Korsør, 3 timer og 15 minutter.

Kilder:
Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991.
Korsør i 15.000 år – af Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen.
kvindebjerg.dk.
Den Store Danske.
Foto: Brian Dehli