Langdyssen Heininge

Alle har hørt om Vikingeborgen Trelleborg, men i Hejninge Sogn findes der også en langdysse,  og dette gravkammer kan dateres helt tilbage til stenalderen år 3950 – 2801 før Kristi fødsel.

Midt på marken ligger Langdyssen Heininge, med de tydelige sten på toppen af højen.
Midt på marken ligger Langdyssen Heininge, med de tydelige sten på toppen af højen.

I 1893 beskrives den første gang som en “forstyrret Langdysse” af Nationalmuseet. Der er en østlig side bestående af 4 stående og 5 væltede randstene, og en vestlige side med 8 væltede randsten. Mod syd er der også to væltede sten, som muligvis har udgjort den sydlige ende af dysen. Randsten er normalt dækket med jord, men disse blev fundet uden så meget jorddække.

Randsten fra østlig side og den midterste sten ses i vestre side.
Randsten fra østlig side og den midterste sten ses i vestre side.

Øverst omtrent i midten, lå en stor sten. Dette formodes at være en af overliggeren, der antagelig udgjorde låget til gravkammerede – et gravkammer der blev fundet tomt. Hele anlægget måler 24 x 53 fod, svarende til 7,3 x 16,1 meter.

Langdyssen ligger bag Haldagergård tæt ved vindmøllerne. (Foto fra Google Maps – 55.408651, 11.274345)

Først efter Naturfredningslovens vedtagelse i 1937 opnår dyssen status som fredet, og dette sker formodentligt i forbindelses med Nationalmuseets besøg i 1940. Her beskriver de nemlig igen Langdyssen som 16 meter lang og 7.5 meter bred. På dette tidspunkt, har den sikkert ligget mere blotlagt for jord, da der nu beskrives 12 randsten mod øst, hvoraf 7 er væltet. Vestlig side består af 10 sten som alle var væltet, og i midten ligger stadig den store sten. Området beskrives desuden som græsklædt med enkelte Træer i Ager.

Bevoksningen stritter op og afslører langdyssen fra Hovvejen.
Bevoksningen stritter op og afslører langdyssen fra Hovvejen.

I 1984 nyrejser Skov- og Naturstyrelsen langdyssen, som herefter måler 18 x 9 meter og er 0,7 meter høj. Den har et indre gravkammer, der måler ca. 16 x 7,5 meter, hvilket stort set er de samme mål, som beskrives i 1940 og helt tilbage i 1893.

Skov- og Naturstyrelsen 10. kontor, beskriver bl.a. langdyssen sådan i 1984: “Bevokset med mindre løvtræer og græs, omgivet af gran- og buskbælte i aflangt, udyrket stykke ca. 3-5 m. udenom dyssen. Træer ca. 15 år gamle. På randstenene er anbragt kohoveder, knogler m.m. Ser ud til at børn leger på stedet. Ikke påtalt. Der er et mindre foderly under graner. Den ligger ret højt i terræn, vidt udsyn. Ca. 375 m. fra landevej.”

Langdyssen

I 2011, aflægger Roskilde Museum et periodisk tilsyn med stedet, hvor fortidsmindet bliver fundet som beskrevet.

Kilde til teksten: www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/
Foto: Brian Dehli