Hithning år 1216

Hejninge blev i 1216 kaldt Hithning, og byen ligger som navnet antyder, på »Heden«, den skovbare slette ved Storebælt vest for Slagelse. Beboerne har vel – som dem på Heden i Vestfyn – været kaldt “hedninger”.

Den bestod indtil 1781 af 16 bøndergårde foruden en annekspræstegård og 8 huse.

I 1781 brændte 8 gårde og 7 huse, hvoraf ét rummede to familier. Branden gav anledning til, at ejeren, oberst J. F. Castenschiold på Valbygård, lod landsbyen udskifte, hvorved 11 gårde blev flyttet ud af byen

(Rise Hansen og Steensberg 1951, p. 30 ff.)