Spørgsmål og svar fra Slagelse Kommune

Spørgsmål med svar fra Slagelse Kommune

Spørgsmål: Vi har brug for at vide, om der tages en endelig beslutning vedr Nødstrømsanlægget på Vestergårdsvej på udvalgsmødet 1/12? Eller om det herefter kommer til nabohøring?

Svar: På mødet vil udvalget tage stilling til, om der skal gives landzonetilladelse eller om der skal gives afslag på landzonetilladelse. Der er ikke yderligere naboorienteringer. Politikerne kan naturligvis bede om en ekstraordinær høring, men lovmæssigt er der kun de 14 dages naboorientering ved landzonetilladelser.
Der vil kun komme nye naboorienteringer på en sag, hvis der sker en væsentlig ændring i ansøgningen. Så vil det blive set som en ny ansøgning og så vil der naturligvis ske en ny naboorientering.
Derimod vil der være en 4 ugers klagefrist efter afgørelsen, hvor sagen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Kan det ikke være det du tænker på som høring?

Spørgsmål: Taler vi 2 stk. 2 MW dieselmotorer?
Svar: EnergiFyn har til vores miljøafdeling oplyst, at der skal opstilles 18 stk. motorer.

Spørgsmål: Er her tale om 2 stk. tanke til opbevaring af diesel på hver 100 m3?
Svar: Ja, der er oplyst, at der skal etableres 2 tanke til dieselolie på hver 100 m³.

Spørgsmål: Hvad forventer man at støjniveauet bliver på ved drift?
Svar: Vi har modtaget en støjberegning i forbindelse med en ansøgning til vores miljøafdeling. Alle tal er dB (A).

BeregningspunktFuldlast begge anlægBeregnet anlæg 1Ubelastet
Nabo nordvest36295
Nabo nordøst4133-1
Nabo sydvest433913
Nabo sydøst454118

Vejl. grænseværdi dag/aften/nat: 55/45/40

Spørgsmål: Hvornår bliver sagen næste gang behandlet i kommunalt regi?
Svar: Sagen forventes politisk behandlet på Erhvervs-, Plan, og Miljøudvalgets møde den 1. december.

Spørgsmål: Naboorientering benyttes i forbindelse med dispensationer. Hvilke drejer det sig om?
Svar: Nej, naboorienteringer bruges ikke kun ved dispensationer, men også når det søges om landzonetilladelser efter Planlovens § 35. Der kræves landzonetilladelse, hvis man vil bygge eller ændre anvendelse af arealer og bygninger i landzone. Det er derfor, der er foretaget naboorientering.

Spørgsmål: Hvordan besluttes, hvem der er naboer og dermed modtager naboorienteringen? Flere beboer i Hejninge vil få frit udsyn til værket og skorstenene, men er ikke blevet orienteret.
Svar: Ifølge loven er naboer, der skal høres i forbindelse med naboorienteringer, som udgangspunkt de ejendomme, der har skel op til det ansøgte, også kaldet de matrikulære naboer. Derudover vurderer vi konkret, om der er andre, der skal høres og i dette tilfælde har vi derfor hørt en større kreds af omkringboende. Ved vurdering af, hvem der høres, indgår fx afstand til det ansøgte og terrænforhold m.m.

Link til mødeoversigt Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=slagelse&page=meetings&CommeteeId=29